Celsius till Farhenheit och Farhenheit till Celsius 

Omvandla Celsius till Farhenheit

Ange vilket värde du vill konvertera temperaturenheten Celsius till Farhenheit. Det är på samma sätt möjligt att omvandla Farhenheit till Celsius. Skriv den temperaturenhet du känner till så omvandlas värdet automatiskt till din önskade temperatur.

Celsius
omvandlas till
Fahrenheit